TACCIA KAKU-TATE RYURYOKU TREE GREEN GOLD TRIM FOUNTAIN PEN - 14KT GOLD NIB
TACCIA KAKU-TATE RYURYOKU TREE GREEN GOLD TRIM FOUNTAIN PEN - 14KT GOLD NIB
TACCIA KAKU-TATE RYURYOKU TREE GREEN GOLD TRIM FOUNTAIN PEN - 14KT GOLD NIB
TACCIA KAKU-TATE RYURYOKU TREE GREEN GOLD TRIM FOUNTAIN PEN - 14KT GOLD NIB